PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 28 januari 2018 zondagsnieuws 28 januari 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 28 januari 2018.
De liturgische kleur is groen

Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. J. Bekhof-Smit uit Hengelo (Ov.)
Ouderling: Joke Pasman Wissink, Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het Verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van koffie of thee.

De schriftlezingen zijn: Prediker 9: de verzen 1-12 en Mattheüs 6: 25-34.

De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Mevr. Huberts, Eekmaatstraat 25, 7534 JW, Enschede. Mevr. Huberts is voor een oogoperatie naar het ziekenhuis in Ahaus geweest.
Als groet en felicitatie naar mevr,G.J.J. Bergerink, Hengelosestraat 448, 7521 AN Enschede. Mevr. Bergerink is afgelopen zondag 80 jaar geworden.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie. Bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met:
Mevr. Nijhuis-Hesselink, Winterhaarweg 220, 7547 PT, Boekelo. Mevr. Nijhuis heeft onlangs een tia gehad.
Mevr. Egberink, Egberinksweg 1, 7548 RS, Boekelo. Mevr. Egberink heeft een hersenschudding.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn of ernstig ziek zijn.
Stuur eens een kaartje of een berichtje naar hen die het nodig hebben. Een kleine moeite, een groot gebaar.


Dienst volgende week zondag 4 februari 2018
Twekkelo: 10.00 uur. Voorganger: ds. O. Haasnoot.

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo,
telefoonnummer: 053 785 1695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ ENSCHEDE
Tel. 053-4778999

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.