PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 4 februari 2018 zondagsnieuws 4 februari 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 4 februari 2018
De liturgische kleur is groen.

Twekkelo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Gerard Overbeek, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst bent u weer van harte welkom in het Kulturhus.

De schriftlezingen zijn: 2 Koningen 4: 32-37 en Markus 1: 29-39

De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Gerda Goolkate-Berenbroek, Berenbroeksweg 70, 7542 PK Enschede. Gerda verblijft in het Hospice, Bijvank 155, 7544 DB, Enschede.
en als groet en felicitatie naar mevr. De Rijke-van Zeben, Wissinksdijk 80, 7548 PD Enschede, zij is onlangs 80 jaar geworden.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, Kerk in Actie Werelddiaconaat Ghana en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
De familie Wijnbergen, Vretberg 9, 7546 PE Enschede,
Mevr. Koek-Kelemen, Zonnebeekweg 114A, 7546 RH Enschede. Mevr. Koek is onlangs lelijk op haar hoofd gevallen.
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 11 februari
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. G.J. Lambers Heerspink uit Delden

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.Schriftlezingen

2 Koningen 4: 32-37

32Toen ​Elisa​ zelf bij het ​huis​ aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen ​bed​ liggen. 33Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de HEER. 34Daarna liep hij naar het ​bed​ toe en ging boven op het ​kind​ liggen, met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het ​kind​ uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. 35Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer, en strekte zich nogmaals over het ​kind​ uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel zeven keer, en opende zijn ogen. 36‘Roep de moeder,’ riep ​Elisa​ tegen Gechazi. Gechazi waarschuwde haar, en toen ze boven kwam zei ​Elisa: ‘U kunt uw zoon meenemen.’ 37De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan ​Elisa’s voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit.

Markus 1: 29-39

29Toen ze uit de ​synagoge​ kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van ​Simon​ en ​Andreas, samen met ​Jakobus​ en ​Johannes. 30Simons schoonmoeder lag met ​koorts​ in ​bed, en ze spraken met ​Jezus​ over haar. 31Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de ​koorts​ haar, en ze begon voor hen te zorgen.
32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; 33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 34Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.
35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te ​bidden. 36Maar ​Simon​ en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, 37en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op ​weg​ gegaan.’
39In heel Galilea bracht hij het nieuws in de ​synagogen​ en dreef hij demonen uit.

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ ENSCHEDE
Tel. 053-4778999

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.