PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 26 augustus 2018 zondagsnieuws 26 augustus 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 26 augustus 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. A.Grandia uit Doesburg.
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: geen, collectant is Riet Ploeger; Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn:
Jeremia 3:21 t/m 4:4 en Marcus 8:1-21.

De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. E.van der Broeke, te Enschede vanwege ziekte;
Als groet en bemoediging naar mevr. Meijer-Baltink,  te Enschede.

De collecten:
1e collecte is voor het oecumenisch Citypastoraat.
Het Oecumenisch Citypastoraat is ook de “huiskamer van de buurt” een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, plezier, of wat haar/hem maar bezig houdt. Je kunt gewoon binnenlopen voor een kop koffie, thee, een praatje en/of een goed gesprek. Iedereen is welkom.
Het Citypastoraat is afhankelijk van giften, van mensen die dit werk een warm hart toedragen.
2e collecte plaatselijke gemeente.
Wij leven mee met
Mevrouw Meijer-Baltink. Zij is geopereerd en moet herstellen.
Mevr. Elly van der Broeke, ze moet herstellen van behandeling in ziekenhuis;
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Agenda
190 jaar Uitvaartcentrum Varviksingel.
Op zaterdag 15 september a.s. viert “Uitvaartcentrum Varviksingel ” het 190-jarig bestaan !!!!.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Het wordt een dag vol informatie, wetenswaardigheden en workshops.
U kunt een uitnodiging meenemen van de koffietafel en de datum vast in uw agenda noteren.

16 september is het weer onze startzondag. Zet ook deze datum vast in uw agenda!!

Dienst volgende week zondag 2 september
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O. Haasnoot, viering H.Avondmaal.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.