PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 2 september 2018 zondagsnieuws 2 september 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 2 september 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot. Viering H. Avondmaal.
Kinderoppas en kindernevendienst.
Ouderling: Joke Pasman; Diaken: Mieke Lippinkhof; Kerkrentmeester: Henk Abbink; Koster: Gerard Roossink;Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn:
Zacharias 8 : 4-8 en Marcus 8:22-26

De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar
- mevr. G. Messelink,  is ernstig ziek;
-en als groet en bemoediging naar Reini en Ali Nijenhuis,te Enschede.

Wij leven mee met
Mevrouw Meijer-Baltink,  Enschede, wegens ziekte
Mevr. E. van der Broeke,  te Enschede, wegens ziekte
Mevr. G.Messelink, die ernstig ziek is;
Mevr. Roerink-Immink, te Enschede, die na een ongeval moet herstellen
Dhr. Reini Nijenhuis, te Enschede, wegens langdurige ziekte
en verder
-allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
-allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

De collecten:
1e collecte is bestemd voor de enorme overstromingen in India.
Kerk in actie heeft een dringend beroep gedaan op onze vrijgevigheid voor de 900.000 mensen die getroffen zijn door deze overstromingen. De hulp op dit moment bestaat uit het uitdelen van voedselpakketten, hygiëne kits, dekens kleding, materiaal voor noodtenten en ondersteuning om huizen te herstellen.
2e collecte is voor de plaatselijke gemeente.
Agenda.
De ontmoetingsmorgen is op donderdag 20 september om 10.30 uur bij Annet Grobben Oude Haaksbergerdijk 2 Iederéén is van harte welkom.
Graag van te voren even een mail :
Of telefonisch:053-4282193. Wij komen u graag ophalen.

STARTZONDAG 16 september 2018

Zondag 16 september vieren we de start van het nieuwe seizoen. In de kerkdienst zullen de oudste kinderen van de nevendienst de stap zetten richting jeugdkerk. Het thema is praten¨ en hoe kun je dat beter doen dan bij een kop koffie of thee. We komen bij elkaar in het verenigingsgebouw en gaan de Es in voor een potje klootschieten. We lunchen samen en om te weten op hoeveel personen we mogen rekenen willen we graag dat u zich opgeeft. Dit kan bij Erna Nijhuis (06-28532959) of Riëtte Wissink 
(06-23726729).


190 jaar Uitvaartcentrum Varviksingel.
Op zaterdag 15 september a.s. viert “Uitvaartcentrum Varviksingel ” het 190-jarig bestaan !!!!.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Het wordt een dag vol informatie, wetenswaardigheden en workshops.
U kunt een uitnodiging meenemen van de koffietafel en de datum vast in uw agenda noteren.


Dienst volgende week zondag 9 september
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. E.K. den Breejen.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.