PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 11 november 2018 zondagsnieuws 11 november 2018Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 11 november 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot.
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Leviticus 19:1,2 en 11-18 Marcus 12:28-34


De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar mevr. Van Ameron, en als groet en bemoediging naar mevr. Hobbelt,.

De collecten:
1e collecte: Binnenlands Diaconaat.
Perspectief voor (ex)gedetineerden.Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon-en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1600 vrijwilligers-veelal afkomstig uit kerken- werken in Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert u me om (ex)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?
2e collecte is voor de plaatselijke gemeente.

Actie Manyano.
Ook dit jaar gaan we met elkaar geld bij elkaar brengen voor deze stichting! Vanaf 2 december gaan we taart eten bij de koffie gedoneerd door gemeenteleden. Voor deze lekkernij willen we graag minimaal € 2 ontvangen.Er liggen lijsten op de bar in het verenigingsgebouw om aan te geven wanneer U een taart mee wilt nemen.
Kerststukjes
Deze worden verkocht op zondag 16 december, daarvoor hebben we bakjes nodig. U heeft vast nog wel achter in de kast wat staan. Er staat een krat in het verenigingsgebouw waar u ze in kunt doen.


Wij leven mee met
Dhr. Lippinkhof die nu weer thuis is uit het ziekenhuis,
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Agenda
dinsdag 13 november in de Gerfkamer om 19.00 uur: aandachtig bijbellezen. Welkom om mee te doen, we gaan kijken naar nieuwe wegen waardoor we samen kunnen komen tot een ontmoeting. Zo is het ook mogelijk om nieuwe mensen uit de gemeente te leren kennen!


Op zaterdag 15 december om 14.30 is de seniorenmiddag vanuit het Open Venster werk.

Dienst volgende week zondag 18 november
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. Janssen uit Losser.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, , Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.