PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 14 oktober 2018 zondagsnieuws 14 oktober 2018Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 14 oktober 2018
De liturgische kleur is wit.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. K. Bergström uit Delden.
Ouderling: Joke Pasman, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Exodus 20:1-17 (Oude vertaling 1951 NBG) en Markus 10:17-31 (Oude vertaling 1951 NBG)

De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Roerink en de heer Kuipers beide verblijven in de Posten.

De collecten:
De opbrengst van de collecte uit de dienst van vorige week is wordt, zoals vorige week in de dienst is afgekondigd, bestemd voor Saluwesi en niet voor de Leprastichting, de opbrengst was € 154.95. 
De opbrengst van de uitgangscollecte, € 111,65, mochten we van onze kerkrentmeesters ook voor dit doel dus een totaal van € 266.60. 
Hartelijk dank hiervoor .

Tijdens de dienst is de collecte voor Reach Another Foundation.
Deze organisatie is nauw met Boekelo verbonden. Tineke Dikken een gemeente lid, haar tweelingbroers gaan in Ethiopië Kinderen opereren met een waterhoofdje of open ruggetje. Een aangeboren afwijking, wat ontstaat door een tekort aan folium zuur tijdens de zwangerschap. Dit deden ze spontaan na hun pensionering in 2009 en is nu uitgegroeid tot deze geweldige organisatie. Er worden nu in Ethiopië zelfs neurochirurgen opgeleid die dit werk kunnen overnemen, zo worden duizenden baby’s geholpen, zodat ernstige hersenschade kan worden voorkomen want anders overlijdt het kindje voordat het één jaar is. Maar voorkomen is beter dan genezen en zijn nu samen met de Ethiopische overheid een voorlichtingscampagne gestart over welke voedingsmiddelen foliumzuur bevatten en het gebruik van tabletten. U begrijpt dat uw geld heel goed terecht komt.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
De heer Eps Lipppinkhof die weer is opgenomen in het MST.
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Agenda
Aanstaande zaterdag vertrekt de jeugd, aangevuld met andere dappere gemeenteleden, naar Noordpolderzijl om daar onder de vakkundige begeleiding van Henk Blik en nog een andere ervaren waddengids een zwerftocht over het Wad te maken. Wij wensen alle deelnemers veel plezier en een behouden terugkomst op de dijk.


Dienst volgende week zondag 21 oktober
In Momentum, de voormalige Sint Marcellinuskerk in Boekelo: 10.00 uur: Voorganger: ds. Olaf Haasnoot


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, , Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.