PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 15 juli 2018 zondagsnieuws 15 juli 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 15 juli 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.Haasnoot
Ouderling: Roel ter Borg , Diaken: Mieke Lippinkhof , Kerkrentmeester: Riette Wissink, Koster:Hans Wooldrik Organist: Peter Slotman.M.m.v. de cantorij o.l.v. Marion Röber
Viering H. Avondmaal.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen: Jesaja 52:1-6 en Marcus 6 6b-13
De bloemen gaan als groet naar Pastoor van Breemen, Haaksbergen en als groet en felicitatie naar dhr. Prins, M.de Wolfstraat 73 te Boekelo.

De collecten:
1e collecte voor de zorgboerderij “De Viermarken”
Stichting “De Viermarken” bestaat sinds 1990. “De Viermarken” is een ecologische zorgboerderij in de noord westelijke stadsrand van de gemeente Enschede.
De doelstelling is een bijdrage leveren aan de sociaal maatschappelijke integratie van mensen met een lichamelijke en of verstandelijke en of psychische handicap en langdurig werklozen d.m.v. het aanbieden van een aangepaste werkplek op onze boerderij. De opbrengsten van de boerderij zijn niet onbelangrijk, maar ten alle tijden staat een goede zorg voorop. Uw bijdrage wordt besteed om eens iets extra’s te doen voor de deelnemers.
2e Collecte plaatselijke gemeente.
Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 22 juli
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O. Haasnoot.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.