PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 4 maart 2018 zondagsnieuws 4 maart 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 4 maart 2018
De liturgische kleur is paars.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Vandaag is er kindernevendienst en oppasdienst.
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Wim Cretier, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Lezing Exodus 20: 1-7 en Johannes 2: 13-22
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Messelink, Oude Deldenerweg 203 / 371, 7548 PM Boekelo,
en als groet en bemoediging naar mevr. Voortman-Slijkhuis, Usselerrietweg 110, 7546 PE Enschede.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

De collecten: Tijdens de dienst voor de diaconie: bestemd voor de Voorjaarszendingscollecte Sterke vrouwen opleiden op Papoea. Vrouwen zijn hier traditioneel voorbestemd tot een leven binnenshuis. Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen worden opgeleid, leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. In de 40 dagen tijd gaan de collecte naar zes wereldwijde projecten. Het Thema is: Onvoorwaardelijke liefde.
Bij de uitgang is de collecte voor de plaatselijke gemeente.

Voedselbankactie tijdens de 40 - dagentijd van 18-25 maart.
De dozen staan in de garderobe. Producten die hiervoor geschikt zijn: ingeblikte groente, pasta’s rijst koffie, koeken suiker toiletartikelen, beschuit crackers etc……..
We kunnen toch weer op U rekenen?
De Diaconie.

Dienst volgende week zondag 11 maart 2017
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. M. Schepers- van der Poll uit Enschede

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Lezing Exodus 20:1-7
1Toen sprak God deze woorden:
2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
3Vereer naast mij geen ​andere ​goden.
4Maak geen ​godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen ​andere ​goden​ naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de ​kinderen​ boeten, en ook het derde ​geslacht​ en het vierde, wanneer ze mij haten; 6maar als ze mij ​liefhebben​ en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn ​liefde​ tot in het duizendste ​geslacht.
7Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.


Lezing Johannes 2:13-22
Jezus in de tempel
13Kort voor ​Pesach, het Joodse paasfeest, reisde ​Jezus​ naar Jeruzalem.14Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de ​tempel​ uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het ​geld​ van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17Zijn ​leerlingen​ dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’18Maar de ​Joden​ vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’ 19Jezus​ antwoordde hun: ‘Breek deze ​tempel​ maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze ​tempel​ geduurd,’ zeiden de ​Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21Maar hij sprak over de ​tempel​ van zijn lichaam. 22Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn ​leerlingen​ zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat ​Jezus​ gezegd had.


(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ ENSCHEDE
Tel. 053-4778999

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.