PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 8 april 2018 zondagsnieuws 8 april 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag, 8 april 2018, tweede zondag van Pasen: Beloken Pasen
De liturgische kleur is wit.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. H. Cohen-Stuart-Fens uit Oosterhesselen

Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Jesaja 26: 1 – 8 en Johannes 20: 19–29
Aan het eind van de dienst zingen we in plaats van het amen lied 421:
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar
en als groet en bemoediging naar de heer B. Klein Wentink, Welenmosweg 58, 7548 RT, Boekelo
en als groet en bemoediging naar mevr. Stiny Wursten-Schulte Nordholt, Kwinkelerweg 33, 7548 BR Boekelo.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, hiervan worden activiteiten betaald zoals onder andere het openvenster werk en de fruitbakjes voor de dankdag, en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.

De collecte voor de voedselbank van afgelopen zondag heeft €281,35 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Oproep van de redactie
Het is u misschien opgevallen, maar onder “Wij leven mee”, wordt de laatste tijd zelden of nooit een naam genoemd. Ook heeft de redactie moeite om een bestemming voor de bloemen uit de dienst te vinden.
Daarom willen wij u dringend oproepen om de namen door te geven van iemand die bijvoorbeeld een jubileum heeft te vieren, maar ook van iemand die ernstig ziek is, verdrietig is, of om een andere reden voor een bloemetje of een vermelding onder “Wij leven mee met” in aanmerking komt. Wij weten hoe blij onze medegemeenteleden zijn met dat stukje aandacht vanuit onze kerkelijke gemeente. Op de achterzijde van het zondagsnieuws vindt u de gegevens van de redactieleden.
Mede namens hen die een bloemetje ontvangen of zij die genoemd worden in “Wij leven mee met”, hartelijk dank.


Dienst volgende week zondag 15 april
Twekkelo: 10.00 uur: Voorganger: ds. M. Schepers-van der Poll uit Enschede.

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Jesaja 26: 1-8
Redding en vrede voor het rechtvaardige volk
1Op die dag zal in Juda dit ​lied​ klinken: ‘Wij hebben een sterke stad, de HEER biedt ons redding als een wal, als een muur. 2Open de ​poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van uw getrouwen. 3De standvastige is veilig bij u, vrede​ is er voor wie op u vertrouwt. 4Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem,
want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. 5Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf hun stad ten val, hij maakt haar met de grond gelijk, niets laat hij van haar heel. 6Dan wordt ze onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’
7U effent het pad voor de rechtvaardige, u baant voor hem een rechte weg. 8Ook wij verlaten ons op u, HEER:
wij gaan de paden van uw recht. Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit.

Johannes 20: 19-29
Verschijningen
19Op de avond van die eerste dag van de ​week​ waren de ​leerlingen​ bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de ​Joden. ​Jezus​ kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie ​vrede!’20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De ​leerlingen​ waren blij omdat ze de ​Heer​ zagen. 21Nog eens zei ​Jezus: ‘Ik wens jullie ​vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de ​heilige​ ​Geest. 23Als jullie iemands ​zonden​ ​vergeven, dan zijn ze ​vergeven; ​vergeven​ jullie ze niet, dan zijn ze niet ​vergeven.’
24Een van de twaalf, ​Tomas​ (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen ​Jezus​ kwam. 25Toen de andere ​leerlingen​ hem vertelden: ‘Wij hebben de ​Heer​ gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week later waren de ​leerlingen​ weer bij elkaar en ​Tomas​ was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam ​Jezus​ in hun midden staan. ‘Ik wens jullie ​vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte hij zich tot ​Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas​ antwoordde: ‘Mijn ​Heer, mijn God!’ 29Jezus​ zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.