PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 8 juli 2018 zondagsnieuws 8 juli 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 8 juli 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. H.C. Cohen Stuart-Fens uit Oosterhesselen
Ouderling: Rineke Overbeek , Diaken:Esther Mol , Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster:Hans Wooldrik Organist: Peter Slotman.M.m.v. de cantorij o.l.v. Marion Röber
Thema: ontmoeting over grenzen heen.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Ps. 25 en Johannes 4:1-30
De bloemen gaan als groet van ons allen naar dhr. Simmelink,
en als groet naar mevr. Sonneveld.

De collecten:1e Collecte Amnesty International.
Dit is een wereldwijde organisatie. In meer dan 70 landen hebben miljoenen leden zich georganiseerd als nationale Amnesty-afdeling. Het is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die zijn vastgelegd in de universele verklaring van de rechten van de mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.
Peter Benenson heeft deze vereniging in juli 1961 in London opgericht. Wat doen zij zoal, Rapporten opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, lobbyisten die met machthebbers praten, mensen die educatieve programma’s ontwikkelen ,creatieve koppen die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan schrijf acties, die handtekeningen onder petities zetten, die gastlessen verzorgen, die geld inzamelen: samen vormen zij Amnesty International .
2e collecte bij de uitgang: plaatselijke gemeente
Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 15 juli
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O. Haasnoot.

Pastorale zorg.
Onze predikant ds. Olaf Haasnoot heeft vakantie tot 9 juli.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.GELOOFSBELIJDENIS – allen, staande
Ik geloof in God de Vader,
die alle mensen liefheeft,
Voor wie ieder gelijkwaardig is.
Ik geloof,
dat het verbond van God met zijn volk
bedoeld is voor iedereen, niemand uitgezonderd.

Ik geloof in Jezus,
die opkwam voor de weggedrukte mens in zijn tijd.
Ik geloof, dat ik zoals Hij kan opkomen
voor de vreemdeling en de ander in onze dagen.Ik geloof in de Geest van Jezus Christus,
Die ons ertoe aanzet
elkaar als gelijkwaardig te zien
en met elkaar in grote liefde om te gaan.

Ik geloof dat wij zo op weg zijn
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont.
In gebed, in het doen van recht onder de mensen
en het wachten op Gods tijd,
houden we de deur naar die toekomst open,
totdat God alles zal zijn en in allen.
Amen.


 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.