PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
WELKOM

WELKOM

De Protestantse gemeente te Usselo, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland, is een plattelandsgemeente aan de zuid-westrand van de gemeente Enschede met de kernen Usselo en Boekelo en de buurtschappen Twekkelo, Broekheurne en Rutbeek.

Wij ervaren onszelf als gemeente van Jezus Christus: thema’s als barmhartigheid en gerechtigheid komen vaak aan de orde. Hierbij zijn we op weg in een zoektocht, die we als leden in alle openheid willen gaan. In de vieringen en bijeenkomsten willen we geen drempels opwerpen, zodat iedereen zichzelf kan zijn in denken en doen.

We willen graag een kerk zijn met een aanbod en als kerk een sociale en maatschappelijke taak vervullen; het is van belang dat we als gemeenschap omzien naar elkaar en elkaar accepteren. Gastvrij bieden we als het ware een huis voor jong en oud!

Voortzetting kerkdiensten


De kerkenraad van de Protestantse gemeente Usselo wil u van harte uitnodigen voor de erediensten die vanaf 6 september weer wekelijks worden gehouden.
De diensten beginnen zoals gewoonlijk om 10 uur.

Op 12 juli bent u in de gelegenheid geweest om naar de proefdienst in onze kerk in Usselo te komen. Het is een mooie dienst geweest waar we veel van hebben geleerd. Ook opmerkingen van kerkgangers zijn in dankbaarheid ontvangen. Bij de voorbereiding van de volgende erediensten hebben we daar veel aan gehad.

Ten opzichte van de erediensten van 12 jul en 16 augustusi zal er voor u niet veel veranderen.
De opgave per e-mail kan iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675.
Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers uit uw eigen huishouden door.

Vanwege de Corona regels kunnen wij helaas niet meer dan 54 reserveringen vastleggen. De volgorde van aanmelding is hierbij leidend. Bij meer dan 54 aanmeldingen kunnen wij u wel al vast op de lijst voor de volgende dienst plaatsen.

Wat wel veranderd is, zijn de controlevragen. U hoeft deze niet meer mee te nemen.
Maar heeft u of een van uw gezinsleden of huisgenoten de afgelopen 24 uur voorafgaand aan de kerkdienst last van een van de volgende verschijnselen: loopneus of neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts, dan moeten wij u dringend verzoeken om niet naar de kerk te komen.

Als u bij en in de kerk bent blijft u natuurlijk de anderhalve meter regel volgen en volgt u de aanwijzingen van de coördinatoren op.

Wij betreuren het dat er tijdens de dienst niet gezongen mag worden, maar hopen het gemis van de samenzang met muziek te kunnen opvullen.

Wij hopen dat bovenstaande maatregelen u er niet van weerhouden om naar de dienst te komen.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de eredienst in onze kerk in Usselo te komen, dan wil ik u van harte uitnodigen om de eredienst in Haaksbergen-Buurse te volgen via https://www.kerkomroep.nl. Op de website van de Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse, https://www.pkn-haaksbergen.nl/ vindt u meer informatie over de internet kerkdiensten.

Emailadressen doorgeven
Wilt u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen, geef dan uw naam,
adres en emailgegeven door aan de scriba: p.g.usselo1@gmail.com.


Dienst zondag 18 oktober
ds. R. de Vries uit Almelo
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.