PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
WELKOM

WELKOM

De Protestantse gemeente te Usselo, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland, is een plattelandsgemeente aan de zuid-westrand van de gemeente Enschede met de kernen Usselo en Boekelo en de buurtschappen Twekkelo, Broekheurne en Rutbeek.

Wij ervaren onszelf als gemeente van Jezus Christus: thema’s als barmhartigheid en gerechtigheid komen vaak aan de orde. Hierbij zijn we op weg in een zoektocht, die we als leden in alle openheid willen gaan. In de vieringen en bijeenkomsten willen we geen drempels opwerpen, zodat iedereen zichzelf kan zijn in denken en doen.

We willen graag een kerk zijn met een aanbod en als kerk een sociale en maatschappelijke taak vervullen; het is van belang dat we als gemeenschap omzien naar elkaar en elkaar accepteren. Gastvrij bieden we als het ware een huis voor jong en oud!

Weer naar de kerk

Op 12 juli hebben wij onze eerste post-corona kerkdienst, hierbij houden wij ons vanzelfsprekend aanr de regels van het RIVM.
Wilt U deze dienst bijwonen dan moet U zich van te voren aanmelden via telefoonnummer 06-14361675 of per email  pgusselo@gmail.com voor zaterdag 11 juli  12:00 uur.
Voorwaarde om de dienst te mogen bijwonen is dat U of uw huisgenoten geen klachten hebben die Corona gerelateerd zijn.

Gezamelijke kerkdiensten met Haaksbergen

Gedurende de crisistijd zijn er voorlopgig gezamelijke kerkdiensten  in Haaksbergen waarbij de predikanten uit Haaksberegen en Usselo om de buurt voorgaan. Deze diensten zijn te volgen op Kerkdiensten Haaksbergen/Usselo


Pinksteroverdenking door ds. Olaf Haasnoot.Paasoverdenking door ds. Olaf Haasnoot.Verhaal voor de kinderen


Korte overdenking voor zondag 29 maart door Ds. Olaf Haasnoot
Van onze predikant

Zelfs in het donker is er nog licht

Het is al lente, maar in plaats van vrolijk contact met anderen te zoeken, moeten we allemaal thuis blijven. We horen de hele dag over het coronavirus. Sommigen willen het ontkennen, maar langzamerhand merkt iedereen dat er een donkere tijd aanbreekt. Ik probeer de moed en het vertrouwen te vinden in verhalen uit de bijbel. Ik denk aan een verhaal van de Amalekieten, die het volk Israël, dat uit Egypte getrokken was, plotseling aanvallen in de achterhoede, waar de zwakkeren zich bevinden.

Vergeet niet wat voor verschrikkelijks de Amalekieten gedaan hebben! Ze hebben jullie zomaar aangevallen in de woestijn toen jullie gevlucht waren uit Egypte. Jullie waren moe en hadden geen kracht meer. En juist toen vielen ze jullie van achteren aan, waar de zwakste mensen liepen. De Amalekieten hadden geen enkel respect voor God. (Deut. 25: 17 en 18)

In deze coronacrisis zijn het ook juist de zwakken die getroffen worden, ouderen en mensen met een slechte gezondheid. We zijn in gevecht met een virus, waarbij we alle krachten mobiliseren om te strijden, als in een wereldoorlog. Daarbij voelen we ons als individu soms onmachtig. Maar wat kunnen we wel doen? Wij kunnen samen de zwakste mensen beschermen door ons aan de maatregelen te houden. Ik zie een beweging ontstaan van saamhorigheid. Ik zie veel initiatieven, zoals applaus voor de zorgverleners en het luiden van klokken van hoop en troost. Luid en duidelijk, we staan achter de mensen, die weerstand bieden.
Het woord corona betekent kroon en dat brengt me bij de kroon, die Jezus op zijn hoofd kreeg. Jezus draagt bij zijn kruisiging een doornenkroon. Hij draagt het lijden. Dat is geen eenvoudige uitspraak, want ieder moet nog steeds ook zijn eigen lijden dragen. Laten we het dan zó zeggen, Jezus staat naast de mensen, die lijden. Misschien is hij wel herkenbaar in al die mensen, die zomaar aangevallen worden in de achterhoede van hun leven.
Ik ben blij met iedereen, die iets doet om de zwakke mensen te beschermen, bijvoorbeeld, je handen wassen, afstand houden, een vergadering via een scherm houden. Het zijn kleine dingen die van grote betekenis kunnen zijn. Ik ben blij met initiatieven van mensen om elkaar op te bellen, een kaartje te sturen. Ik zie die kleine gebaren als lichtpuntjes, tekenen van hoop. Zelfs in het donker van ziekte en doden, is er een kleine lichtje. Dat kleine lichtje dat we met Pasen misschien weer laten branden, want de duisternis zal niet overwinnen. Ik geloof in dat kleine lichtje. Ds. Olaf Haasnoot
 

Ds.Olaf Haasnoot
 


Diensten

Voorlopig geen kerkdiensten
Naar aanleiding van de persconferenties van premier Mark Rutte en minister Bruno Bruins heeft het Moderamen van de Protestantse gemeente Usselo (PGU) vrijdagochtend overleg gehad.
In het overleg heeft het moderamen gewikt en gewogen over hoe de maatregelen voor onze gemeente geïnterpreteerd moeten worden.
Enige weken geleden heeft u al gemerkt dat we het besluit hebben genomen om elkaar voorlopig de hand niet te schudden. Half maart werden wij geconfronteerd met de maatregelen die door minister Bruins werden afgekondigd. Wij werden vooral geraakt door de tekst “Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen.”. Wij zijn ons bewust dat de gemiddelde kerkganger in de categorie kwetsbare personen valt. Hoewel het aantal kerkgangers doorgaans niet boven de 90 komt, meent het moderamen dat dat aantal kerkgangers wel als groot gezelschap kan worden aangemerkt.
Wij erkennen dat het bijwonen van de kerkdienst in tijden van crisis, waartoe de uitbraak van het Coronavirus valt, steun kan bieden. Maar wij willen ook voorkomen dat het bijwonen van de kerkdienst zal leiden tot het doorgeven van het coronavirus tussen de kerkgangers.
Het valt het moderamen daarom zwaar om u te moeten mededelen dat de kerkdiensten voorlopig komen te vervallen.
Op zondag is ook op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die niet door gaan. Deze uitzendingen worden verzorgd door de EO.
Wij houden de berichtgeving over het Coronavirus in de gaten en willen u via het verspreiden van het Zondagsnieuws en via de website (www.protestantsegemeente-usselo.nl) op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Zondagsnieuws.

Namens het Moderamen van de Protestantse Gemeente Usselo
Roel ter Borg, Scriba

Emailadressen doorgeven
Wilt u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen, geef dan uw naam,
adres en emailgegeven door aan de scriba: p.g.usselo1@gmail.com.
 
 

 

 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.