PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 11 februari 2018 zondagsnieuws 11 februari 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 11 februari 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. G.J. Lambers Heerspink uit Delden
Vandaag is er kindernevendienst en oppasdienst ((eerste zondag van de maand))
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Psalm 25: 1-10 en Johannus 9: 1-12.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Koek-Keleman, Zonnebeekweg 114A, 7546 RH Enschede.
en als groet en felicitatie naar Henny en Mieke Lippinkhof, Boekelose Stoomblekerij 59, Boekelo die op 2 februari 40 jaar getrouwd waren.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, naar het Missionair werk en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
Mevr. Nijhuis-Hesselink van de Winterhaarweg,
mevrouw Voortman Slijkhuis van de Usselerrietweg,
en dhr. en mevr. Huberts aan de Eekmaatlaan 25.
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 18 februari, viering van het Heilig Avondmaal
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O. Haasnoot.


Voedselbank
Vanaf volgende week staat de doos voor de voedselbank klaar. Deze blijf de hele vastentijd staan. Graag doen wij een beroep op u om producten mee te nemen voor diegene die afhankelijk zijn van de voedselbank. Het boodschappenlijstje staat in Drieklank.
Bij voorbaat dank. De Diakonie.

Actie Kerkbalans
Nu we bijna alle formulieren van actie Kerkbalans 2018 terug hebben ontvangen, kunnen we u melden dat u als gemeente het mooie resultaat van ca € 70.000,-- heeft toegezegd. Wij hebben kunnen ervaren dat de motto’s “Geef voor je kerk” en “Kerk zijn we samen”, geen loze kreten blijken te zijn. Vanaf deze kant willen we alle vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor deze actie, en aan alle gevers hartelijk dank zeggen.
Over de actie Kerkbalans van het afgelopen jaar kunnen we nog melden dat we inmiddels alle toezeggingen hebben ontvangen. Ook hiervoor onze hartelijke dank.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ ENSCHEDE
Tel. 053-4778999

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.