PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsbrief 16 september 2018 zondagsbrief 16 september 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 16 september 2018
De liturgische kleur is wit.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. Olaf Haasnoot
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.
Vandaag vieren we de start van het nieuwe seizoen. In de kerkdienst zullen de oudste kinderen van de nevendienst de stap zetten richting jeugdkerk. Het thema is praten¨ en hoe kun je dat beter doen dan bij een kop koffie of thee. We komen bij elkaar in het verenigingsgebouw en gaan de Es in voor een potje klootschieten. Onderweg is er een rustpunt waar we in het zonnetje kunnen genieten van een stokje worst of kaas met iets te drinken. Na afloop is er soep met stokbrood in het verenigingsgebouw.

De schriftlezingen staan in de liturgie die bij de ingang is uitgereikt.

De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Roerink, in Enschede en naar de heer Lippinkhof in Boekelo.
We leven mee met
de Fam. Meijer in Enschede, de heer Wesseler in Boekelo, mevr. Grooters in Twekkelo en met allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven of die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

De collecten: vandaag is er alleen een collecte bij de uitgang en de opbrengst wordt verdeeld tussen de diaconie en de plaatselijke gemeente.

Agenda
190 jaar Uitvaartcentrum Varviksingel.
Op zaterdag 15 september a.s. viert “Uitvaartcentrum Varviksingel ” het 190-jarig bestaan !!!!.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Het wordt een dag vol informatie, wetenswaardigheden en workshops.

Dienst volgende week zondag 23 september
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. W. Ekker uit Enschede

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!

Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.

DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.