PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 25 november 2018 zondagsnieuws 25 november 2018Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 25 november 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.Haasnoot Dienst met gedachtenis gestorvenen.
Ouderling: Jan ter Mors ;Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Rene Jongejeugd, Organist: Peter Slotman.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen staan op de orde van dienst zoals uitgereikt.

De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar mevr. Ter Mors  .Zij is terug uit het ziekenhuis en ze is zondag jarig en wordt 90 jaar.
Ter bemoediging gaan bloemen naar Mevr. Bosma.

De collecten:
1e collecte: 1e collecte is voor de plaatselijke diaconie
2e collecte is voor de plaatselijke gemeente.
Wij leven mee met
mevr. Ter Mors-Leussink, Windmolenweg 45;
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Agenda
Op zaterdag 15 december om 14.30 is de seniorenmiddag vanuit het Open Venster werk.

Actie Manyano.
Volgende week begint de actie voor Manyano en “krijgt” u taart bij de koffie. We rekenen op 7 taarten. Weet u niet meer zeker wanneer u zou trakteren. De lijst ligt op de bar.
Kerststukjes worden verkocht op zondag 16 december, heeft u nog lege bakjes, graag!
Op dinsdag 11 december gaan we weer kniepertjes bakken voor het project Manyano. We doen dit in het verenigings gebouw van de kerk. Mensen die hier aan mee willen doen zijn van harte welkom om te helpen. We kunnen om 18.30 uur beginnen. Beslag zal aanwezig zijn.De kniepertjes worden zondag 16 december verkocht. De opbrengst komt geheel ten goede aan Manyano.Wilt u liever thuis bakken is dat ook geen probleem. We verkopen ze per 10 in een zakje. Deze kunt u dan zondag 16 decemberafgeven voor de verkoop. Voor deelname kunt u zich opgeven bij Joke Pasman of bij Bep ter Mors.
Tijdens de adventstijd komt Roel ter Borg graag bij u voor de deur of op het erf om voor € 5 de “Oale Roop” van de Midwinterhoorn te laten klinken. Er ligt tijdens het koffie drinken een intekenlijst op de bar. U kunt Roel ook bellen op nummer 0655075120 of een mailtje sturen naar . Als u inschrijft neemt Roel contact met u op om een afspraak te maken.

Mini bibliotheek in Verenigingsgebouw: de PGU Minibieb.
Als reactie op een voorstel uit de kerkenraad, gaan we een “minibieb” inrichten in het Verenigingsgebouw. Wat is een “minibieb”?
Een “minibieb” is een kleine bibliotheek, waar je boeken kunt lenen, maar ook een plaats waar je de eigen gelezen boeken kunt inleveren. We bouwen dus samen een bibliotheek op. Kijkt u maar eens op uw boekenplank, in de boekenkast, of op de zolder, of u nog boeken heeft staan, waar u moeilijk afscheid van kunt nemen. Maar, nu kunt u deze boeken een goede bestemming geven in de minibieb. Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de keuze in de “minibieb” voor andere mensen wordt.
De “minibieb” vindt u in het Verenigingsgebouw in het verbindingsgangetje naar de ruimte voor de kindernevendienst en het damestoilet. Daar kunt u boeken lenen, maar ook uw boeken in de minibieb plaatsen.
Wij rekenen op uw medewerking!
De spelregels voor de PGU Minibieb vindt u in het Verenigingsgebouw op de balie en achter in de kerk op de informatie tafel.


Dienst volgende week zondag 2 december Eerste Advent.
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. W.Ekker uit Enschede.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, , Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.


 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.