PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Kerstspel voor de kinderen op 24 december Kerstspel voor de kinderen op 24 december


Uitnodiging Kinderkerstnachtdienst

Een traditie is ontstaan!!!

Na het succes van voorgaande jaren willen we ook dit jaar de Kerstdagen weer inluiden met het Kerstspel, opgevoerd door kinderen uit Usselo en Boekelo.

De opvoeringen zijn op zaterdag 24 december om 17.00 en om 19.00 uur. Ook dit jaar zal het Kerstspel zich afspelen op de deel bij de familie Leefers, Haaksbergerstraat 962 te Usselo.Bij het verenigingsgebouw in Usselo is gelegenheid om de auto of fiets te parkeren. Hier willen we ook verzamelen en gezamenlijk naar de boerderij wandelen, met lampionnen. Voor de voorstelling van 17 uur vertrekken we om 16.45 uur vanaf het verenigingsgebouw en voor de voorstelling van 19 uur vertrekken we om 18.45 uur. Bij het verenigingsgebouw zijn lampionnen te leen; maar je mag natuurlijk ook je eigen lampion meenemen.

Wij hebben er al weer zin in. Hopelijk zien we jullie dan!


Kindernevendienst Protestantse Gemeente Usselo-Boekelo

 
Jeugdkerk Jeugdkerk

JEUGDKERK
Voor 12 plussers bestaat in onze gemeente de Jeugdkerk. De jongeren komen regelmatig (1 maal per 2 à 3 weken) bij elkaar voor een eigen dienst in een eigen honk. Hier wordt op interactieve wijze het thema van de kerkdienst behandeld. Door de open en respectvolle sfeer is er alle ruimte voor hetgeen de jongeren persoonlijk bezig houdt. Na ontvangst met koffie en thee (of fris) worden licht en warmte aan elkaar (door)gegeven door het aansteken van kaarsen. We bespreken soms een actueel thema, maar gaan vaak eerst in op wat er onder de jongeren speelt. Waar mogelijk leggen we een link met de bijbel, het geloven. Vaak komen we op onvermoede wegen terecht.  Bedacht wordt wie de 'bloemen van de jeugdkerk' van die week zal ontvangen. De dienst wordt beëindigd met het 'Onze Vader', of een ander gebed.  Daarna wordt er gezellig na gekletst in de zithoek onder genot van een hapje en een drankje.

Jongeren die graag willen deelnemen aan de Jeugdkerk zijn van harte welkom. De diensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in het Verenigingsgebouw in Usselo op het podium. Voor meer informatie over deze diensten en voor de data van de diensten kun je contact opnemen met Jennie Stokkers ( 053-4281269) of Nine van Schuppen ( 053-4281813)

 
Kindernevendienst en oppasdienst Kindernevendienst en oppasdienst

KINDERNEVENDIENST  EN  OPPASDIENST                                                                                          
Op elke eerste zondag van de maand wordt er een kindernevendienst gehouden voor kinderen tussen ongeveer 4 en 11 jaar oud. Kort na de start van de dienst gaan de kinderen naar het verenigingsgebouw. Daar gaan we aan de slag met het thema dat ook in de kerk aan de orde komt. Uit de kinderbijbel of een ander boek, lezen we een mooi verhaal, waar we samen over praten. We zingen een lied, spelen een spel of maken een mooi knutselwerk.

Tegelijkertijd met de kindernevendienst is er ook oppas voor de jongste kinderen. Deze wordt verzorgd door Loes Baltink.
De kindernevendienst wordt verzorgd door Rineke Overbeek en Marjolein Blomesath.

Op deze manier hopen we jonge gezinnen de gelegenheid te geven samen naar de kerk te gaan.
Nieuwsgierig? kom eens kijken!

De coördinatie van de oppasdienst is in handen van Rineke Overbeek
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Rineke, tel. 053 – 4280691 of

 

 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.